A legnagyobb előnye ennek a könyvnek az, hogy bármikor és bárhol – buszon, metrón utazva-akár pár percre is érdemes elővenni és töltekezni belőle.

Gondolattöredékeket tartalmaz az emberi élet legfontosabb kérdéseiről, segít meglátni a valóságot, segít igazságosan látni önmagunkat, késztet és tanít a helyes gondolkodásra.

Pascal az emberiség egyik legkiemelkedőbb és legsokrétűbb tudósa volt a 17.században. A világ legkiválóbb mértantudósa, neki köszönhetjük, hogy ma számológépet használhatunk, hogy a hidrosztatika alaptörvényét ismerjük és hogy a valószínűségszámítás rejtelmeibe is beletekinthetünk.

Ez a mélyen gondolkodó géniusz mindezeket a természettudományos felfedezéseit 31 éves koráig vitte véghez. Életének hátralevő 8 évét pedig az ember tanulmányozására szentelte. Kivételes, mély gondolkodásával és érzékeny látásával képes volt megragadni emberi életünk leglényegesebb kérdéseit és problémáit. Azokat az igazságokat, elveket, amelyekről gondolkodott, az életében is gyakorolta. Minden tettében az elvek vezérelték őt.

Életelvei közül néhány:

  • soha senki szükséglete elől nem zárkózni el
  • érzéketlen volt a személyét ért sértésekkel szemben, nem emlékezett rá, noha kitűnő volt az emlékezőtehetsége
  • nem kívánt sem előkelő, sem hatalmas, sem a világtól tisztelt lenni, mert úgy tekintette mindezeket, hogy több nyomorúság jár velük, mint boldogság
  • a földi javakat azért szerette, mert ezek nyitnak utat a nyomorultak megsegítésére
  • örömmel tekintett legyengült, beteg állapotára, szerette ezt az állapotot.

Számos gondolattöredéke csupán csak egyetlen mondat, amely tömören, mintegy az esszenciáját fogalmazza meg életünk leglényegesebb momentumainak. Íme, egy kis ízelítő, miről gondolkodhatunk utazás vagy egy esti séta közben:

Mi teszi az embert naggyá?
,,A gondolkodás teszi az ember nagyságát.”(346. töredék)

Mi az igazságtalanság maximuma?
,,Az igazságtalanság teteje, hogy nyomorunk önhittséggel párosul.”(214.töredék)

Mi a megromlott emberi természet lényege?
,,Az ember nem eszének engedelmeskedve cselekszik, pedig az a lényege.”(439.töredék)

Kik a gonosz emberek?
,,A gonoszak olyan emberek, akik ismerik az igazságot, de csak annyiban állnak mellé, amennyiben egyezik érdekükkel, egyébként azonban elpártolnak tőle.”(583.töredék)

A hosszabb gondolattöredékek késztetést adnak végiggondolni –többek közt- a következő fontos kérdéseket:
Mi az ember a végtelenségben? (72. töredék)
Miben áll az igazi kereszténység? (269.töredék)
Mit nyerhetünk vagy veszíthetünk, ha arra fogadunk, hogy van Isten? (233.töredék)

Pascal és Newton, a legkiválóbb gondolkodó elmék megértették és tudták azt, amit mi, felszínesen gondolkodó emberek nem vagy csak nehezen értünk meg, hogy a valóságban a vallás nem ellentétes az értelemmel, a hit pedig nem áll szemben az ésszel. ,,A hit valóban arra tanít, amit érzékeink nem tárnak fel előttünk, de nem az ellenkezőjére annak, amit látnak. Fölöttük áll, nem pedig ellenük szól.”(265.töredék)

Pascal pecsétnyomóján ez olvasható: ,,tudom, kinek hittem”.

Szeretettel ajánlom ezt a könyvet-akár csak beleolvasásra-, s azt kívánom, hogy átszűrve lelkünket ezeken a gondolatokon, s szívünkben forgatva ezeket az igazságokat, eljussunk arra az értelmes, elvek mentén gondolkodó hitre, amely aztán olyan szilárd meggyőződéssé formálódhat bennünk, hogy mi is elmondhassuk Pascallal együtt: ,,tudom, kinek hittem”.

-DI-

Facebook kommentek