Érted történt. Jézus nem áldozatul esett, hanem áldozatul adta magát. Le tudott volna jönni a keresztről. De mivel nem önmagát akarta megmenteni, hanem bennünket, bűnös embereket, ezért nem jött le a keresztről.

A bűn még Őt, a Teremtőt sem kímélte. „Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette érettünk.” (II.Kor.5:21.) Jézus halála a kárhozat, a „második halál” elhagyatottsága volt, hogy azt ne kelljen nekünk elszenvednünk. Az Istentől való elhagyatottságot Ő viselte el helyettünk és érettünk.

Krisztus tolvajok közötti helyzete azt mutatta, hogy Ő volt a három bűnöző közül a legnagyobb. Mindnyájunk vétkét Neki kellett hordoznia, s elszenvedni a mi bűneink következményeit. Bűnözővel még soha nem bántak olyan embertelen módon, ahogy Isten Fiával. „Oly rút, nem emberi volt ábrázatja, és alakja sem ember fiaié volt.” (Ésa. 52:14.)

A maga védelmére azonban egy szót sem ejtett ki. Tökéletes higgadtsággal és a legkisebb zúgolódás nélkül viselte el a legbrutálisabb sértéseket és az erőszakosságot is, mert már előtte meghozta döntését: megmenti az embereket a kárhozattól, bármibe is kerül ez neki.
Mindez, a világtörténelem legnagyobb drámája miattunk, érettünk és helyettünk történt, hogy a mi szemünk felnyíljon, és mi is elismerjük Őt Úrnak, amikor haldokolva ott függ a kereszten.

Meglátjuk-e Benne bűneink hordozóját? Meglátjuk-e Benne Istennek hatalmát? Mindent elvehettek Tőle, hatalmat gyakorolhattak a teste felett, de nem rabolhatták el Tőle azt a hatalmat, amellyel megbocsáthatta a bűnöket.

Krisztus a kereszten győztes volt. A megváltás terve a Golgotán célba ért. S az evangélium, az örömhír az, hogy Jézus győzelme minden emberi élet győzelmének a lehetőségét hirdeti?

Győzhetünk úgy, ahogy Jézus győzött. ,,Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyi székében.”(Jel.3:21.)

DI

Forrás: E.G.White: Jézus élete

Facebook kommentek