II.rész

„És álmot látott (Jákób): Íme egy létra volt a földön felállítva, melynek teteje az eget érte, és íme az Isten angyalai fel és alá jártak azon.” (I.Móz.28:12.)

Tekintsünk fel e létrára és éljünk!

„Nincs jobb orvos az Úrnál, nincs jobb gyógyszer, mint az Ő ígéretei, nincs jobb étel és ital, mint az Ő szeretete.” (Spurgeon)

E lajtorja az isteni szeretet iskolája. Ugyanazok a létrafokok , amelyek a fölszállásra szolgálnak, alkalmasak az alászállásra is. Mert az Istentől származó Igék, gondolatok sajátossága, hogy egyszerre teszik alázatossá, s emelik fel a lelket. Alászállás és felemelkedés kettős mozgása: Isten és önmagunk kölcsönös és fokozatos megismerését jelenti. Isten megismerése: fölemel. Önmagunk megismerése: alázatra, egyre mélyebb alázatra int.

Ezen az úton :alászállni annyi, mint fölemelkedni, és fölemelkedni annyi, mint alászállni: mert „aki megalázza magát, fölmagasztaltatik és aki fölmagasztalja magát, megaláztatik.” S e feszültség tart mindaddig, míg a lélek tökéletesen, s véglegesen nem egyesül Istennel, ki a lajtorja végén áll.
(Forrás: Pilinszky János: Szög és olaj)

„És álmot látott (Jákób):Íme egy létra volt a földön felállítva, melynek teteje az eget érte, és íme az Isten angyalai fel és alá jártak azon.” (I.Móz.28:12.)

Jákób csalással nyerte el a hőn óhajtott áldást, az elsőszülöttségi jogot. Emiatt önvád marcangolta, lelkiismeretfurdalás és félelem gyötörte.

A bűnbánó menekülő előtt azt nyilatkoztatta ki az Isten, amire a legnagyobb szüksége volt: az Üdvözítőt. A létra maga Jézus. Ő köti össze a gyenge és tehetetlen, de bűneit bánó bűnöst a végtelen erő forrásával.

Álmában mindez feltárult a menekülő Jákób előtt. S amikor felébredt álmából, akkor a lelkében ott élt az az ünnepélyes tudat, hogy az Isten vele van, nem hagyta magára. Istennek ebbe az ígéretébe kapaszkodott.

„Krisztus küldetése …az volt ezen a világon,… hogy meggyógyítsa a megtört szívű embereket. Krisztus nem maradt csendben, ha egy bűnétől beteg lélek sebeit kellett szavaival bekötöznie és meggyógyítania. Azok számára azonban egy szava sem volt, akiket nem bántottak a bűneik.”

Facebook kommentek