„A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.”

Így határozza meg a Biblia egyik legfontosabb feladatát Péter apostol a 2. levelében.

A Szentírás szavaival maga a teremtő Istenünk tanít bennünket, néha közvetlenül, néha példázatokon és példabeszédeken keresztül, máskor emberi történeteket mutat be, hogy kövessük a hithősök példáját, vagy éppen okuljunk egyes emberek hibáiból, bukásaiból.

Bölcs Salamon írásai, a Példabeszédek és a Prédikátor könyve a pedagógiai irodalom leggazdagabb tárháza. Az apostolok levelei is bőven tartalmaznak olyan gondolatokat, melyek a gyermeknevelésben elengedhetetlenek, sőt saját jellemfejlődésünknek is alapjai.

Ismerek olyan hívő családot, ahol hetente kitűznek a hűtőre egy-egy aktuális idézetet, amit a gyerekek hétről hétre meg is tanulnak, sőt több: szívükre helyezik, és ezek segítségével veszik célba egy-egy rossz szokásukat.

Néhányat kimazsoláztam közülük:

„Hallgasd, fiam a te atyádnak erkölcsi tanítását,és a te anyádnak oktatását el ne hagyd.”(Péld. 1:8)
„Van olyan, aki beszél hasonlókat a tűszúráshoz, de a bölcseknek nyelve orvosság.” ( Péld. 12:17)
„ Jobb a hosszútűrő az erősnél, és aki uralkodik a maga indulatán annál, mint aki várost vesz be.”
A többi sok száz intelmet és jó tanácsot mindenki olvassa ki magának a Bibliából!

L. V.

Olvasásra ajánljuk a BIK Kiadó alábbi könyveit:

Facebook kommentek