Ki gondolt már arra, hogy a Biblia tulajdonképpen egy történelemkönyv, ami az emberiség tanulságára íródott?

Hiszen az emberi történelmet mutatja be a teremtéstől kezdve napjainkig, sőt azon is túl, a jövőnket is kiolvashatjuk belőle. Szerzője a mindent tudó, előrelátó Isten. A bibliai próféciák sokkal biztosabban mutatják meg a jövőt, mint bármelyik horoszkóp, vagy más, Sátántól való jóslás. Mivel eddig minden prófécia beteljesedett, a jelen korunkra vonatkozók pedig szemünk láttára teljesednek be nap, mint nap, (Mt. 24. fejezete) semmi okunk tehát kételkedni abban, hogy a jövőre vonatkozók is szó szerint be ne teljesednének.

De a Biblia a tankönyvektől eltérően egy ellentétes fejlődési irányt mutat be. Az iskolai tankönyvek emberi szempontból, „alulnézetből” vizsgálják az emberiség történetét a bunkósbottól a modern technikáig. (internet, űrhajó stb.)

A Biblia „felülnézetből”, az isteni nézőpontból másképp látja ezt a „fejlődést”. A tökéletesre teremtett világtól „minden nagyon jó” (1.Móz 1:35) és az Ő képére teremtett embertől kezdve, azután, hogy a bűn bejött világunkba, és megfertőzte az emberi lelkeket, eljutottunk oda, hogy az ember kapzsi mohóságával megfertőzte a talajt, a vizeket és a levegőt. Ahelyett, hogy „őrizné és művelné a földet”, (1.Móz.2:15) kizsákmányolja és élhetetlenné teszi azt.

A történelem menetét Dániel könyve egy nagy szobor formájában mutatja be, melynek „feje tiszta aranyból, melle és karja ezüstből, hasa és oldala rézből, lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépből voltak.” (Dán. 2:32,33.) Kifejezi azt, hogy az emberi történelem tulajdonképpen az aranyból megy a sárba. Hát ebben az agyaglábakon álló világban élünk mi ma, a végidőkben.

Jelen korunk fő problémáit leginkább Máté 24. fejezete mutatja be, mint Jézus eljövetele előtti utolsó idők jeleit. Mikor a tanítványok megkérdezték őt: „micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének?” (Mt.24:3.)

Gondoljuk meg, hogy az alábbi próféciákat Jézus mondta. 2000 évvel ezelőtt vetették papírra, és napjainkban látjuk beteljesedni őket:

Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről” (Mt.24:6.)
„…és lesznek éhségek és döghalálok és földindulások mindenfelé.” (Mt.24:7.)
„Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta” (Mt.24:21.)
„Mert sokan jőnek majd az én nevemben,” (Mt.24.5.)
„És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek.” (Mt.24:11.)
„És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül” (Mt.24:12.)

Pál apostol Timóteushoz írt 2. levelében ilyen képet fest korunk emberéről: „Azt pedig tudd, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok. Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői.  Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.

Hát körülbelül itt tartunk. Magunkra ismerünk? Vagy csak a szomszédunkra?

A bibliai próféciák a jövőt is megmutatják nekünk. Megtudhatjuk, hogy Jézus hamarosan visszatér  a földre.
Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti Uratok. (Mt.24:42.) „Azért legyetek készen ti is.” (Mt.24:44.)„Akkor ketten lesznek a mezőn: az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik.” (Mt.24:40.)

Akkor Isten majd szétválasztja a konkolyt a búzától, a jót a gonosztól. Mert nem mese, hogy csodálatos örök élet vár ránk, csak követni kell azt az iránytűt, mely az üdvösségre vezet. És ez a Szentírás, a szent Biblia. Maga a mindenható, igazmondó Isten ígérte ezt meg nekünk, mikor a feltámadása után Jézus így búcsúzott tanítványaitól: (És ez nem csak nekik szólt!)

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van: ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.” (Ján.14:1-3.)

És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” (Jel.21:4.)

Lendvai Valéria

A témával kapcsolatban az alábbi könyveket tudnám ajánlani olvasára:

Facebook kommentek