Érdekes gondolat található Példabeszédek könyve 9:1-6-ban: „A bölcsesség házat épített magának, hét oszlopot faragott hozzá… Hagyjátok el az együgyűséget, és éltek, járjatok az értelem útján!

Ezek a gondolatok az emberi bölcsességet olyan házként mutatják be, aminek hét oszlop adja az alapját. Amint olvastuk, a Biblia azt tanítja nekünk, hogy az értelem útján való járás, vagyis a toxikus gondolatoktól mentes agyi tevékenység az életet jelentheti számunkra.

Ezért írja, hogy hagyjátok el az együgyűséget, mindazt a mérgező, ártó, csapongó, stresszes, aggódó, depresszív gondolkodásmódot, mert ezek megrendítik az agyban a „hét oszlop” biztos alapját.

„Az egész Szentírás több helyen arra tanít, hogy szerezzünk bölcsességet. Ez nem ajánlás, hanem sokkal inkább felszólítás arra, hogy építsük fel a bölcsesség házát az elménkben.” /Tehetség vagy című könyv 29.o./

Vajon tudományosan bizonyítható-e, hogy az agyunkban hét egymástól jól elkülöníthető, de ugyanakkor egymáshoz kapcsolódó pillér található, amelyek hozzásegítenek minket azokhoz a gondolati elemekhez, amelyek a saját bölcsességünk alapját adják.  A válasz egy nagyon határozott igen!

A képalkotó technológia során teljes bizonyossággal az agykutatók megállapították ezt a hét alappillért. „Tudományos szempontból az agy is hét alappillérre tagozódik, melyek megfelelő használata, tiszta, intelligens és bölcs gondolkozást eredményez.” /Tehetség vagy című könyv 29.o./

Mi ez a hét pillér, amely tehetséget, bölcsességet és boldog életet tud adni nekünk?

1. Személyen belüli pillér, vagyis amikor magunkba fordulunk jó értelemben, és sokat gondolkodunk és elmélkedünk építő gondolatokon
2. Személyek közötti pillér: rendkívüli nyitottság és jó kapcsolatteremtő képesség
3. Nyelvi pillér: kiváló beszédkészség, a gondolatok választékos elmondása
4. Logikai, matematikai készség
5. Mozgási pillér: nagyon jó ritmus és mozgáskoordináció
6. Zenei tehetség
7. Átlagon felüli vizuális, térbeli látás

Nem mind a hétben vagyunk egyformán erősek, emberenként ez változó. Ki ebben, ki abban  nagyon tehetséges és bölcs, ha nem engedi, hogy a toxikus gondolatai ezeket leépítsék. Véleményem szerint vannak kimagasló képességű emberek, akik mind a hétben nagy tehetséggel rendelkeznek.

Összegezve látjuk tehát, hogy tudományos szempontból is hét pillérre épül a bölcsesség.  Azonban szükséges, hogy felismerjük vagy felismertessék velünk őket.

Kecskeméti János

Facebook kommentek