Olaszország folyamatos gazdasági és pénzügyi problémái is komoly aggályokra adnak okot, és nem csak az olaszoknak, hanem az egész Európai Uniónak. Hiszen egy nagyhatalomról beszélünk, aminek az esetleges bukása egy láncreakciót indíthat el. Egy olyan folyamatot, amelyhez képest a görög válság megoldása csak egy könnyed, ötperces házi feladat volt.

Olaszország a világ nyolcadik, az EU negyedik legnagyobb gazdasága (Németország, az Egyesült Királyság és Franciaország után). Ennek ellenére nincs növekedés, a gazdaság nem versenyképes, a bankrendszer tele problémákkal, az állam pedig eladósodott. Az államadósság jelenleg a GDP 130%-a. Ez az EU második legnagyobb államadóssága a maga 2500 milliárd eurós nagyságával. A munkanélküliségi ráta 10% körüli, a fiatalok munkanélkülisége 40%-os. Az oktatás rossz helyzetét mutatja, hogy 5-ből ma már csak 1 olasz fiatalnak van diplomája.

Mindez azt eredményezi, hogy az adósság évről évre egyre csak növekedik. A bajt tetézi az elöregedő társadalom, valamint az, hogy az Európai Központi Bank, ami eddig a kötvényvásárlási programjával folyamatosan kisegítette Olaszországot, hamarosan megszünteti ezt a gyakorlatot.

A világgazdaság és különösen az Európai Unió szerkezete olyan, hogy egy ország gazdaságának bedőlése láncreakciót indít el, hiszen ilyen esetben sokan mások is elvesztik az olasz befektetéseiket, amiből aztán további problémák sokasága származik. Emiatt Olaszország jelenleg egy gazdasági válság küszöbére sodorhatja Európát.

Az olasz problémák nem új keletűek, hiszen a fenti folyamatok már hosszú évek óta megoldatlanok.
Erre azonban még egy lapáttal rátesz a 2018 júniusában hatalomra került új olasz kormány: az euroszkeptikus Öt Csillag és a szélsőjobboldali Északi Liga. A jelmondatuk pedig az, hogy az olaszok sorsáról nem Brüsszel, hanem Róma dönt.

Az Európai Bizottság ugyanis arra kérte Olaszországot, hogy néhány héten belül álljon elő egy olyan tervezettel, amely megfelel az uniós pénzügyminiszterek nyáron kiadott ajánlásainak. Az olaszok a hiánycélt 2,4%-ban szabnák meg, ami lehet, hogy nem tűnik magas számnak, ám figyelembe véve, hogy az előrejelzések szerint a jövőre várható növekedés csak 1% körüli, így további jelentős adósságnövekedés várható. Az esély pedig tovább csökken azzal kapcsolatban, hogy az olaszok valaha is képesek lesznek redukálni az adósságaikat, ami az előrejelzések szerint legkésőbb 2020-ra válik majd tarthatatlanná.

Az olasz kormány valószínűleg úgy gondolkodik, hogy ha már része az eurózónának, majd csak kisegítik a többiek. Az Európai Központi Bank azonban már jelezte, hogy a továbbiakban nem adja tovább feneketlenül a pénzt. Ezt 2015-ben a görögök esetében ugyanígy megtette, akkor sikerült megegyezni egy olyan programban, hogy a görögök beszüntetik a túlköltést. AZ EKB nem szeretne hasonló válsághelyzetet, ezért most már a költségvetés elfogadása előtt érkezett a figyelmeztetés.

A „kötélhúzás” Brüsszel és az olaszok között jelenleg főképp ez ügyben folyik. Salvini már kijelentette, hogy nem fogják vissza a költségeket, és akkor is megemelik a hiánycélt, ha ez nem tetszik Brüsszelnek. Olaszország tehát egy időzített bomba, amelyik bármelyik pillanatban robbanhat.

A kérdés ezek után már csak az, hogy mi lesz ezután? Merre tart az egyéb problémák sokaságával is sújtott Európai Unió? Egyben marad-e, vagy esetleg a darabjaira hullik?

Nos, a jövőt mi emberek nem ismerjük. A bibliai próféciák azonban adnak nekünk némi támpontot ebben a kérdésben is. Dániel könyve második fejezetében Nabukodonozor király szoborlátomása az alábbiakban olvasható:

Neked, ó, király, látomásod volt: egy nagy szobrot láttál. A szobor hatalmas és roppant fényes volt. Előtted állt, és rettenetes volt ránézni is. Ennek a szobornak a feje színaranyból volt, a melle és a karjai ezüstből, a hasa és az oldala rézből, a lábszárai vasból, lábai pedig részben vasból, részben cserépből voltak. Miközben nézted, lezuhant egy kő anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna, ledöntötte a szobrot vas- és cseréplábairól, és darabokra zúzta az egészet. Összetört a vas, a cserép, a réz, az ezüst és az arany, és olyan lett az egész, mint nyári szérűn a pelyva, amelyet elvisz a szél, és nyomát sem lehet találni. Az a kő pedig, amely ledöntötte a szobrot, nagy heggyé változott, és elfoglalta az egész földet.” (Dán 2:31-35)

A következő versek a király álmának magyarázatát is leírják. „Te, oh király!… Te vagy az arany-fej.” Nabukodonozor és országa Babilon tehát az arany fej. „De utánad egy másik birodalom támad, alacsonyabb rendű a tiednél. Azután pedig egy harmadik birodalom, rézből való, amely uralkodni fog az egész földön.” (Dán 2:39)

Mely világhatalmak lehetnek az ezüst és a réz, amelyek Babilon után következtek a történelem színpadán? Nos nem nehéz beazonosítani a Perzsa, majd pedig a Nagy Sándor-i görög-makedón birodalmakat. „A negyedik birodalom erős lesz, mint a vas. Mert ahogyan a vas összetör és szétzúz mindent, úgy fogja pörölyként összetörni és szétzúzni amazokat. (Dán 2:40) Egy erős és hosszú életű birodalom, amely vastörvénnyel uralkodik. Nem más ez, mint a Római Birodalom.

Hogy pedig lábakat és ujjakat részint cserépből, részint vasból valónak láttál: a birodalom kétfelé oszlik, de lesz benne a vasnak erejéből, amint láttad, hogy a vas keveredett az agyagcseréppel.” (Dán 2:41) A Római Birodalom bukása utána azonban a vas és annak befolyása, értékrendje nem tűnik el a történelem színpadán, ahogyan az az arany, ezüst és a bronz esetében történt. A vas ugyan meggyengülve, az agyaggal keveredve, de tovább él Európában. A római kultúra/jogrend/demokrácia/vallás -keveredve a népvándorlás során Európába érkezett népekkel (agyag/cserép) – határozta meg Európa elmúlt 1500 esztendejét is.

Itt tartunk most: az agyaglábakon álló Európai Uniónál. De mit mond róla a Biblia? „És hogy a lába ujjai részint vas, részint cserép: az a birodalom részint erős, részint pedig törékeny lesz. Hogy pedig vasat elegyülve láttál agyagcseréppel: azok emberi mag által vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, minthogy a vas nem egyesül a cseréppel.” (Dán 2:42-43)

Láthatjuk tehát, hogy Dániel próféta 2500 évvel ezelőtt milyen pontos leírást adott kontinensünk helyzetéről. Részint erős, részint gyenge. Európa országai egyesülni akarnak egymással, és ez az egységtörekvés a történelem végéig megmarad, de a tökéletes egység sosem fog létrejönni.

Az Európai államok szövetsége megmarad, lehet Unió vagy közös hadsereg, ezek az országok azonban sohasem fognak homogén és vezető világhatalomként egyesülni. (…minthogy a vas nem egyesül a cseréppel.)
Ami azonban még ennél is lényegesebb, hogy miközben az emberi történelem az aranyból megy a sárba, aközben mit fog tenni Isten?

Ezeknek a királyoknak az idejében támaszt majd a menny Istene egy királyságot, amely nem semmisül meg soha, és a királyi uralom más népre nem száll át. Összetöri mindezeket a királyságokat, és véget vet nekik, maga pedig fennmarad mindörökké.” (Dán 2:44)

Isten tehát a vas és cserép lábujjak királyainak idejében -azaz a mi korunkban – lezárja a földi történelmet, és eljön hatalommal és dicsőséggel. Ahogyan a 34. versben már olvashattuk a kő emberi kéz érintése nélkül zuhan le az égből, vagyis egyértelműen isteni – és nem emberi – beavatkozás történik az eseményekbe. A Biblia kijelentése alapján nem csak, hogy az Európai Unióból, hanem az emberi történelemből sincsen már sok hátra. Hiszen Jézus maga ígérte meg a jó hírt a Biblia utolsó lapján is: „Bizony hamar eljövök! Ámen!” (Jel 22:20)

Isten tehát a vas és cserép lábujjak királyainak idejében -azaz a mi korunkban – lezárja a földi történelmet, és eljön hatalommal és dicsőséggel. Ahogyan a 34. versben már olvashattuk a kő emberi kéz érintése nélkül zuhan le az égből, vagyis egyértelműen isteni – és nem emberi – beavatkozás történik az eseményekbe. A Biblia kijelentése alapján nem csak, hogy az Európai Unióból, hanem az emberi történelemből sincsen már sok hátra. Hiszen Jézus maga ígérte meg a jó hírt a Biblia utolsó lapján is: „Bizony hamar eljövök! Ámen!” (Jel 22:20)

Hagymási Tamás

Facebook kommentek