„Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra”-vallotta Öveges professzor.

Öveges József professzor úgy él az emlékezetünkben, mint aki képes a fizikai ismereteket olyan lelkesen és érdekesen bemutatni s előadni, ami által a fizika tudománya ,,fogyaszthatóvá” vált mindannyiunk számára. A professzor egyszer úgy fogalmazott, hogy a legkitűnőbb detektívregénynél is érdekesebbé és szórakoztatóbbá akarta tenni a fizikát.

Comenius, a híres cseh pedagógus is azt vallotta, hogy az iskolában a gyermekeknek olyan szilárd képzettséget kellene nyerniük, amely nem abban áll, hogy „szavak, frázisok, és vélemények összeszedett halmazát gyömöszöljük bele az értelembe, hanem hogy feltárjuk a dolgok értelmét, hogy abból, mint élő forrásból kis patakok fakadjanak…azon fáradozzanak, hogy kiaknázzák az ismereteknek bennük rejlő forrását, s ne idegen tollakkal ékeskedjenek…”

Mutassuk meg eredetük és lényegük szerint a dolgokat, s ne mások szemével tanítsuk meg nézni és más eszével gondolkodni gyermekeinket! Ha kicsinyeink kedv, figyelem és értelem nélkül tanulnak, milyen szilárd ismeretet várhatunk tőlük?

A kedvvel, figyelemmel és értelemmel szerzett tudás viszont azt jelenti, hogy a gyermek nem csak azt tudja visszaadni, amit a tanítójától megtanult, hanem önmaga is képes lesz önálló véleményt alkotni a dolgok és történések felől.

Induljunk hát ezzel a nemes és jó céllal az új tanévnek! Legyünk akár szülők vagy nagyszülők , tanítók vagy tanárok, mindig a dolgok megértésére helyezzük a fő hangsúlyt! Ezt követheti aztán az emlékezet.
„Ahol hiányzik a lelkesedésnek ez a láza, ott minden megfagy.”

Tanításunk alapját teremtjük meg azzal, ha lelkesedésünkkel tanulóinkat tanulékonnyá és figyelmessé tesszük.
Ilyen tanévet kívánok Mindenkinek.

Domján Ildikó, tanár

Forrás: Comenius: Didactica Magna

Facebook kommentek