Az élet alapkérdéseit illetően senki sem mentheti fel magát a személyes keresés parancsa alól. Hogy kitől van a világ, hogy miért is élünk, s van-e valami a halál után: ezekben a kérdésekben, ha másokra hagyatkoznánk is, semmilyen tekintély véleményében igazán meg nem nyugodhatunk. Magunknak kell kérdeznünk, magunknak kell bizonyosságra jutnunk, sőt az elért bizonyosságokat is magunknak kell mások előtt képviselnünk. Comenius egy ókori görög epigrammát idéz Didactica Magnájában, mely örökérvényűségével talán mindannyiunkat meggyőz:
„Kérdezz gyakran; amit tudsz, tartsd meg; és add tova másnak:
E hárommal tanítvány megelőzi a mestert.” (Reisinger János)

Facebook kommentek