“És igen biztos nálunk a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre…” (II.Pt. 1:19.)

Jelen életünk zűrzavarában Te kire és mire figyelsz?

A Biblia Szava igen biztos prófétai beszéd, amelyben élő erő van: “az Istennek beszéde élő és ható” (Zsid. 4:12.)

A teremtéskor a kimondott Ige isteni erővel rendelkezett, amely megvalósította az elmondottakat. A Teremtő Szava által teremtetett minden: “Az Úr szavára lettek az egek…mert szólt és meglett az, parancsolt és előállott.” “És mondta Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.” A kimondott Ige hozott létre mindent. Így történt a teremtésnél, s így történhet a mi életünkben is. A Teremtő Isten az Ő Szava által Benned és körülötted is teremthet világosságot: “A Te beszéded megnyilatkozása világosságot ad…” (119.Zsolt.130.)

A bibliai próféciák lámpása most is ég, hogy vezesse azt az őszinte szívű embert, aki figyel erre a biztos beszédre. Ennél a világosságnál megláthatjuk, hogy milyen emberekké kell lennünk, s hogy milyen úton kell járnunk: “Te vagy, Uram, a mécsesem, az Úr fénysugarat ad nekem a sötétségben.” (II.Sám. 22:29.)

Ahol a felszínes szemlélő csak zűrzavart lát -a bennünket körülvevő eseményeket szemlélve-, ott a próféciákra figyelő ember a zűrzavar mögött megláthatja az előre megjövendölt események beteljesedését.

Érdemes megtanulnunk felfelé nézni és a biztos prófétai beszédre figyelni! Fontosabb ez most, mint bármely más megszerezhető tudás.

“Kiálts Hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz.” (Jer.33.3.) Ennek megvalósulására van ma a legnagyobb szükségünk.

-d.i.-

U.i.: Mit mond a Biblia önmagáról? A Biblia 4 önvallomása:

Facebook kommentek