De ki volt Jézus?

Az emberiség történelmének kétségkívül leghíresebb személyisége Jézus Krisztus.

Kereszténység = elítélni az abortuszt?

Csak a gondos gondolkodással, felelősséggel viselt döntésekkel kormányzott élet hoz létre értékelhető jót.

Napjaink vallásosságáról

Magamutogató vallásosságban ma Magyarországon nincsen hiány; sokan, egyre többen vallják, hogy hisznek Istenben, de Igéjét nem ismerik.