Asszonyállat?

Aligha akad még egy olyan sumák megoldás a nők becsmérlésére, mint a címadó szóösszetétel hangoztatása. A régmúlt időkből ránk maradt ízes magyar kifejezés ma durván bántó, a használóját mégis megmenti a faragatlanság vádjától, hiszen éppen veretes volta révén egyfajta nyelvi cizelláltság benyomását keltheti.

Olvass tovább